Slide thumbnailbg2c1c2c3c4c5c6c7c8c9

Ciri – Ciri Waqaf Korporat

Daripada perspektif Awqaf Holdings Berhad (“AWQAF”) terdapat lapan ciri-ciri asas Waqaf Korporat®. Konsep institusi “Waqaf Korporat®” dengan lapan ciri-ciri penentu telah telah didaftarkan sebagai harta intelek, yang mana hak-hak ini telah dilesenkan kepada AWQAF, bertujuan terutamanya mengelakkan Waqaf Korporat® daripada diciplak tanpa menepati ciri-ciri asas yang wajib ada padanya.

Lapan ciri-ciri utama adalah seperti berikut:-

  1. Waqaf Korporat mesti ditubuhkan sebagai sebuah Syarikat (di Malaysia didaftarkan di bawah Akta Syarikat), sebaik-baiknya sebagai sebuah Syarikat yang dihadkan oleh jaminan seperti dalam kedua-dua kes WANCorp dan AWQAF. Melalui kaedah ini, Waqaf Korporat ditaklukkan kepada semua peruntukan undang-undang yang terpakai bagi sebuah syarikat. Memorandum dan Artikel (M&A) Syarikat adalah satu instrumen penting yang mesti diolah dan dirangka menepati matlamat penubuhan Waqaf Korprorat selain mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip Syariah berhubung wakaf dan mencerminkan objektif dan aspirasi tinggi dan mulia sesuatu wakaf.
  1. Syarikat yang dijadikan Waqaf Korporat, mesti juga secara rasmi diiktiraf sebagai mutawalli oleh suatu pihak berkuasa agama Islam (dalam kes WANCorp’s oleh Majlis Agama Islam Johor, dan AWQAF oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan). Pengiktirafan ini memberi kuasa kepada Syarikat Waqaf Korporat untuk menerima sumbangan wakaf awam, mengikut kaedah yang diperuntukkan di dalam M&A Syarikat dan selaras sepenuhnya dengan terma-terma dan syarat-syarat wakaf. Syarat-syarat ini boleh diperincikan sama ada dalam Surat perlantikan rasmi Majlis atau dimasukkan ke dalam Perjanjian rasmi yang boleh dimeterai antara Syarikat Waqaf Korporat dengan pihak berkuasa agama Islam terbabit.
  1. Sebagai sebuah Waqaf Korporat, Syarikat mesti diberi kuasa untuk menerima sumbangan orang awam, institusi, GLC atau kerajaan dalam bentuk wang tunai, saham, bisnes, aset fizikal termasuk harta tanah dan bangunan-bangunan atau aset tak ketara seperti harta intelek (IP). Aset-aset fizikal seperti tanah dan harta tidak semestinya didaftarkan sebagai harta wakaf oleh Syarikat Waqaf Korporat.
  1. Sebagai sebuah Waqaf Korporat, Syarikat mestilah pada setiap masa mendukung dan mematuhi prinsip-prinsip perniagaan dan mengamalkan amalan korporat, menjalankan usahaniaga menggunakan kaedah amalan bisnes terbaik. Kunci kejayaan Waqaf Korporat terletak pada keupayaannya menggembleng bakat keusahawanan atau entrepreneurshipterbaik untuk mengembangkan dan melangsungkan bisnes, menjana dan mempercambah peluang bisnes baru terutamanya untuk melahirkan usahawan-usahawan dari golongan warga berkeupayaan tinggi tetapi tidak mendapat akses kepada modal atau dokongan rangkaian korporat.
  1. Berbeza dengan wakaf konvensional yang ditubuhkan pada umumnya untuk tujuan kebajikan semata-mata, Waqaf Korporat hanya boleh mencapai matlamat jangka panjangnya memperkasa ekonomi bangsa dan umat dengan memberi keutamaan lebih tinggi kepada usaha menghimpun dan melipatgandakan nilai jangka panjang aset dan harta korporat miliknya. Oleh itu, kedua-dua WANCorp dan AWQAF komited memperuntukkan 75 peratus keuntungan/lebihan tahunan masing-masing untuk dilaburkan semula dan tidak lebih daripada 25 peratus diagihkan untuk kebajikan atau fi sabilillah.
  1. Ciri teras kepada sebuah Waqaf Korporat adalah status autonominya, kerana wakaf mengikut syariat bukan merupakan entiti yang dimiliki atau mesti dikawal oleh kerajaan, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Ia juga bukan satu entiti milik swasta tertentu mengikut amalan kapitalis konvensional. Untuk mengekalkan status autonomi, Syarikat Waqaf Korporat hendaklah sentiasa dipimpin oleh personaliti berdaya keusahawanan tinggi atau entrepreneurial dan diuruskan secara profesional, berdikari dari segi kewangan dan mesti berprestasi bisnes tinggi menjana nilai jangkapanjang dengan melaksanakan strategi korporat cemerlang berlandaskan urus tadbir korporat berpiawaian tertinggi.
  1. Satu lagi ciri penting Syarikat Waqaf Korporat ialah keterbukaannya dalam menggalakkan penglibatan awam. Kedua-dua piagam WANCorp dan AWQAF mengandungi peruntukan yang membolehkan mana-mana orang Islam, syarikat, organisasi atau institusi awam yang diterajui Muslim untuk menjadi ahli individu atau ahli korporat dengan membayar yuran keahlian yang diwakaf berdasarkan terma yang ditetapkan. Tujuannya ialah untuk meluaskan peranan Waqaf Korporat dan memasyarakatkannya, mengamalkan disiplin akauntabiliti awam dan ketelusan korporat, dengan memberi sepenuh hak kepada ahli untuk menghadiri Mesyuarat, menerima Laporan Tahunan dan penyata akaun yang telah diaudit secara profesional, mengambil bahagian dalam perbincangan dan akhirnya menjalankan kuasa mengundi, termasuk melantik atau memberhentikan Pengarah Syarikat Waqaf Korporat.
  1. Paling penting akhirnya, Syarikat Waqaf Korporat hendaklah pada setiap masa bertindak selaras dengan Syariah sepenuhnya, dan berjuang untuk merealisasikan matlamat Maqasid Al-Syariah, khususnya berhubung dengan harta kekayaan. Matlamat asas Syarikat Waqaf Korporat ialah menjana kekayaan menerusi kaedah bisnes dan korporat untuk memakmur dan menyejahterakan masyarakat untuk manfaat berpanjangan semua umat manusia dan seluruh ciptaan alam. Kedua-dua WANCorp dan AWQAF turut menyatakan hasrat menjayakan matlamat “Jihad Bisnes”. Jihad Bisnes adalah suatu ideal bertujuan menggembleng tenaga rohaniah Islam, menjadikannya sumber motivasi luar biasa untuk membakar semangat juang keusahawanan hebat menuju kejayaan.

Berita Terkini

WAKAF ATASI CABARAN EKONOMI

August 6th, 2020|0 Comments

Wakaf Atasi Cabaran Ekonomi     Turki sebuah negara Islam Baca Seterusnya..

Tajdid Siri 1 #1

August 5th, 2020|0 Comments

Siri 1 Tajdid Wakaf (Episod 1): Wakaf Instrumen Strategi Penghidupan Baca Seterusnya..

Peranan Waqaf Korporat

July 2nd, 2020|0 Comments

Peranan Waqaf Korporat     Dalam buku terkininya bertajuk: “Islamic Baca Seterusnya..

Islamic Economy Vs Capitalism

July 2nd, 2020|0 Comments

Islamic Economy VS Capitalism   *Capitalism practised in developing countries Baca Seterusnya..

Bekalan kita ke akhirat

July 2nd, 2020|0 Comments

Bekalan kita ke akhirat Fadly Samsudin DUNIA hanya tempat persinggahan Baca Seterusnya..

Gunakanlah harta untuk raih pahala

July 2nd, 2020|0 Comments

Gunakanlah harta untuk raih pahala   Prof Madya Dr Nurkhamimi Baca Seterusnya..

Rebut pahala wakaf berpanjangan

July 2nd, 2020|0 Comments

Rebut pahala wakaf berpanjangan Adakah wakaf sama dengan sedekah atau Baca Seterusnya..

SAUDI & MALAYSIAN EXPERIENCES FORUM IN WAQF MANAGEMENT IN INVESTMENT

March 29th, 2019|0 Comments

SAUDI & MALAYSIAN EXPERIENCES FORUM IN WAQF MANAGEMENT IN INVESTMENT, Baca Seterusnya..

connexion-internet-icon

Pendaftaran Keahlian
Secara Atas Talian

Pendaftaran Keahlian
Secara Manual

Daftar Pembeli

Laporan Tahunan

Skim
Pemotongan Gaji