Maksud Waqaf

Al-Waqf adalah menahan barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan keberadaannya yang tetap ada (tidak punah atau hilang) demi mendekatkan diri kepada Allah.

Hukum – Hukum Yang Berkaitan Dengan Wakaf

  • Pihak pewakaf adalah orang yang sah bertindak (pada harta bendanya), berakal, dewasa, emrdeka dan bertindak lurus.

  • Status harta wakaf adalah harta yang mungkin diambil manfaatnya terus menerus dengan tetapnya wujud harta itu (tidak habis atau punah), dan hendaklah pihak pewakaf menentukannya.

  • Hendaklah harta wakaf itu diperuntukkan bagi jalan kebaikan dan ma’ruf, seperti masjid, orang-orang miskin, buku-buku ilmu, dan yang sepertinya, kerana wakaf adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga harta wakaf haram diperuntukkan bagi tempat ibadah orang-orang kafir atau untuk membeli sesuatu yang haram.

  • Bila manfaat harta wakaf terhenti dan tidak bisa lagi diambil manfaatnya, maka ia boleh dijual, dan harganya untuk membeli.

Berita Terkini

connexion-internet-icon

Pendaftaran Keahlian
Secara Atas Talian

Pendaftaran Keahlian
Secara Manual

Daftar Pembeli

Laporan Tahunan

Skim
Pemotongan Gaji