SKIM WAKAF BULANAN

Menggunakan Kaedah Perbankan Auto-Debit

_Green World Wildlife Day 3 March Calendar Instagram Post

AWQAF Holdings Berhad menyediakan kemudahan pembayaran wakaf secara bulanan melalui kaedah auto debit.

Skim Wakaf Bulanan yang membolehkan pewakaf membuat potongan daripada akaun bank secara bulanan. Setiap transaksi amaun yang diwakafkan akan dikemaskini di dalam Portal MyWAQF.

Antara kemudahan Portal MyWAQF adalah :

  • Menyemak semua senarai transaksi yang telah dibuat dan;
  • Menyemak jumlah terkumpul wakaf yang telah dibuat
  • Mencetak resit setiap transaksi wakaf

* Setiap transaksi yang telah berjaya dibuat akan dikemaskini di Portal MyWAQF dalam tempoh 7-14 hari bekerja dan semakkan boleh dibuat selepas tempoh tersebut. Pihak AWQAF akan sentiasa menambahbaik sistem dan kualiti perkhidmatan dari masa ke semasa.