WAKAF MEMBASMI KEMISKINAN

WAKAF MEMBASMI KEMISKINAN Uthmaniyah menangani kemiskinan melalui institusi wakaf. Rahsia bagaimana daulah Uthmaniyah dapat membina ratusan atau ribuan dapur awam serta menyediakan makanan yang percuma pada rakyatnya ialah amalan Baca Seterusnya..