WAQAF KORPORAT REFORMASI EKONOMI MALAYSIA

WAQAF KORPORAT REFORMASI EKONOMI MALAYSIA Jeddah, Rabu 20 Mac 2019 – AWQAF Holdings Berhad telah menerima jemputan daripada Kerajaan Arab Saudi untuk menghadiri “Saudi and Malaysian Experiences Forum in Baca Seterusnya..

A JIHAD TO PROSPER ALL MALAYSIANS

A JIHAD TO PROSPER ALL MALAYSIANS By Tan Sri Muhammad Ali Hashim Business Jihad is the better alternative to the jihadic war of the Islamic State Contrary to popular understanding, Baca Seterusnya..

WAKAF MEMBASMI KEMISKINAN

WAKAF MEMBASMI KEMISKINAN Uthmaniyah menangani kemiskinan melalui institusi wakaf. Rahsia bagaimana daulah Uthmaniyah dapat membina ratusan atau ribuan dapur awam serta menyediakan makanan yang percuma pada rakyatnya ialah amalan Baca Seterusnya..

Load More Posts